Şifremi Unuttum

Kale Kart Üyelik Sözlesmesi

KALE SEYAHAT - KALE KART ÜYELIK SÖZLESMESI
MADDE 1 - TARAFLAR:
KALE ULUSLARARASI TURIZM SEYAHAT VE INS. TIC. LTD. STI. ile (bundan böyle KALE SEYAHAT olarak anilacaktir.) asagida adi-soyadi, adresi, telefon numarasi ve TC Kimlik Numarasi yazili YOLCU (bundan böyle ÜYE olarak anilacaktir.) asagidaki sartlarla bir üyelik sözlesmesi imzalamistir.

MADDE 2 - ÜYELIK ILE ILGILI KOSULLAR:
1- KALE SEYAHAT tarafindan düzenlenen “KALE KART” programi üyesi olmak için basvuran ÜYE adaylarinin üyelik formunu doldurmalari, isbu üyelik sözlesmesini imzalamalari ve KALE SEYAHAT yazihanelerindenherhangi birisine teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Birden fazla kisi tarafindan ayni kart için ortak basvuru veya ayni kisi adina birden fazla kart basvurusu yapilamaz.

3- “KALE KART” isimli ÜYELIK programina katilmak için basvuruda bulunan ÜYE adaylari, KALE SEYAHAT’in onay vermesi sonucu programa ÜYE sifatiyla nihai olarak kabul edilir, KALE KART sahibi olarak ÜYE’lere sunulan imkânlardan faydalanabilirler. KALE KART üyeligi ÜCRETSIZ olup herhangi bir bedel talep edilmesi halinde en yakin yazihane yöneticisine ve KALE SEYAHAT’edurumun bildirilmesi gerekir.

MADDE 3 - KALE KART ÜYELIGI:
1- “KALE KART” üyeligi kisiye özeldir, baskasi tarafindan kullanilamaz veya baskasina devredilemez.

2- Ancak; “KALE KART”üyelik programindan faydalanamayan herhangi bir KALE SEYAHAT yolcusu, gerçeklestirecegi yolculugunda, yaninda aynigüzergahta seyahat edecek ÜYE’nin kartini kullanarak indirim hakki kazanabilir.

3- Kaybolan, çalinan ya da hasar gören kartlar, KALE SEYAHAT’e olayin bildirilmesini takip eden 15(onbes)is günü içindeücretsiz olarak degistirilecek veya ÜYE’ye yeni bir “KALE KART”verilecektir. Kartin çalinmasi veya kaybedilmesi halinde sorumluluk ÜYE’ye ait olup kartini ibraz edemeyen ÜYE indirim veya avantajlardan faydalanamaz.

MADDE 4 - INDIRIM ve AVANTAJLAR ILE ILGILI HUSUSLAR:
1- KALE SEYAHAT, KALE KART ÜYELIK PROGRAMI dahilinde indirim yapacagi hat-güzergahlar ile indirim oranini serbest bir sekilde belirleme ve degistirme, programi degistirme ve sonlandirma, ÜYE’yi üyelikten çikarma hakkina sahiptir. Bu gibi durumlarda ÜYE, program ve üyelik nedeniyle hak etmis oldugu indirim ve avantajlari kullanamamasi veya kaybetmesi nedeniyle KALE SEYAHAT’ten maddi – manevi herhangi bir tazmin talebinde bulunamaz, varsa zararlarinin giderilmesini talep edemez.

2- ÜYE, KALE KART‘ini kullanacagi zaman mutlaka yaninda bulundurmali ve kart ile birlikte ayrica kendisine ait resmi bir kimlik belgesini ibraz etmek zorundadir. Kartini ve resmi kimlik belgesini ayni anda ibraz edemeyen ÜYE, ÜYE oldugu halde indirimlerden veya avantajlardan yararlanamaz, bu konu da KALE SEYAHAT’ten herhangi bir isim altinda herhangi bir talepte bulunamaz.

3- KALE SEYAHAT, ÜYE’nin indirim hakki kazanip kazanmadigini veya herhangi bir avantajdan faydalanip faydalanamayacagini belirleyecek tek yetkilimerci olup bu hususta KALE SEYAHAT’in kayitlarinin esas alinacagi ÜYE tarafindan kabul edilmistir.

MADDE 5 – DIGER SARTLAR:
1- KALE SEYAHAT, isbu program ve uygulama ile bununla baglantili olabilecek diger program ve uygulama kosullarinda ÜYE’ye bildirmeden tek tarafli olarak, kismen veya tamamen degisiklik yapma veya program ve uygulamayi baska bir kurulusa devretme veya yürürlükten kaldirma, baska bir programla veya uygulamayla birlestirme hakkina sahiptir. ÜYE, isbu durumda KALE SEYAHAT’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

2- KALE SEYAHAT, program çerçevesinde verecegi indirim veya avantajlarin devamli suretle mevcut olacagi ve her zaman ayni miktar olacagini garanti etmez. Bu sözlesmenin imzalanmasi, program ve uygulama nedeniyle KALE SEYAHAT’in ÜYE’ye karsi kesin bir taahhüt ve yükümlülügü oldugu anlamina gelmeyip, KALE SEYAHAT’in sefer programina, is ve faaliyet plan ve durumuna göre imkanlar dahilinde ve KALE SEYAHAT’in takdirinde olacak sekilde uygulanacaktir.

3- ÜYE’nin, isbu “KALE KART ÜYELIK SÖZLESMESI” ile belirlenen hükümlere kismen veya tamamen herhangi bir sekil ve surette aykiri davrandiginin tespiti veya bildirilmesi halinde, KALE SEYAHAT bu yüzden ugrayacagi her türlü zarar ve ziyanin tazminini ÜYE’den talep etme ve isterse üyeligetazminatsiz ve bildirimsiz olarak son verme hakkina sahiptir.

4- ÜYE, vermis oldugu bilgilerin bu sözlesmenin imzalanmasi ile birlikte KALE SEYAHAT tarafindan diledigi gibi kullanilmasina ve telefon, çagri merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akilli ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kisa mesaj hizmeti gibi vasitalar kullanilarak elektronik ortamda gerçeklestirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin kendisine gönderilmesine muvafakat ettigini, isim ve adresinde meydana gelebilecek degisiklikleri derhal KALE SEYAHAT‘e yazili olarak bildirecegini, aksi halde KALE SEYAHAT’e verilen bilgiler dogrultusunda kendisine yapilan bildirimlerin geçerli olacagini beyan ve kabul etmistir.

5- KALE KART kimlik yerine geçmez ve talep edildiginde iadesi zorunludur. Kart, sadece programa üye isyerlerinde ve üyelik kosullari çerçevesinde kullanilabilir.

MADDE 6 – ÜYELIGIN SONA ERMESI:

KALE SEYAHAT, ÜYE ile imzalanmis olan isbu sözlesmeyi diledigi zaman bildirimde bulunmaksizin ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkina sahip olup asagida sayilan hallerde üyelik tazminat ödemeksizin, dogrudan ve bildirimsiz olarak sona erecektir:

1- ÜYE’nin isbu sözlesmede yazili kural ve kosullara uymamasi,

2- ÜYE’ninherhangi bir konuda yanlis bilgi vermesi,

3- Program ve uygulamanin herhangi bir sebeple yürürlükten kaldirilmasi,

4- KALE SEYAHAT’ingerekçe göstermeksizin tek tarafli takdir ve kararina bagli olarak verdigi kararla,

5- KALE SEYAHAT tarafindan gerekli görülen tüm diger sebeplerden dolayi üyeligin bu ve benzeri sekillerde sona ermesi durumunda KALE SEYAHAT’in ÜYE’ye karsi herhangi bir yükümlülügü olmayacaktir. ÜYE, programin veya “KALE KART” uygulamasinin degistirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldirilmasindan dolayi KALE SEYAHAT’tenherhangi bir isim altinda herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacagini pesinen ve geri dönülmez bir biçimde beyan, kabul ve taahhüt etmistir.

MADDE 7 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME:

Isbu sözlesmeden dogabilecek her türlü ihtilafin hallinde Istanbul (Merkez) Mahkemeleri ve Icra Dairelerinin yetkili oldugu ve herhangi bir uyusmazlikta KALE SEYAHAT’in defter ve kayitlarinin kesin delil niteliginde oldugu taraflarca kabul edilmistir.

Isbu 7 maddeden ibaret sözlesme taraflarca maddeleri üzerinde tek tek mutabik kalinmak suretiyle imza altina alinmistir.

 ÖDEMEYE GEÇ